Zaplecze badawcze

Sprawdź nasze możliwości analityczno-badawcze

01

Pracownia fizykochemiczno-farmaceutyczna

Pracownia fizykochemiczno-farmaceutyczna jest miejscem, w którym wykonujemy pełny zakres analiz surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. W pracowni fizykochemiczno-farmaceutycznej wykonywane są m.in. analizy:

 • oznaczanie wartość odżywczej produktów (zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, wody oraz popiół ogólny);
 • oznaczanie zawartości rtęci
 • oznaczenia zawartości metodami miareczkowymi np. magnezu, witaminy C i wielu innych;
 • oznaczanie substancji aktywnych na spektrometrach UV VIS; np. luteiny
 • oznaczanie zawartości wody w surowcach lub produktach metodą Karla-Fischera;
 • osmolarność.
02

Pracownia chromatograficzna

Pracownia chromatograficzna wyposażona w wysokiej klasy aparaturę badawczą. W pracowni badane są próbki surowców, półproduktów i produktów w każdej postaci (proszki np. ekstrakty, ciekłe np. napoje, szoty oraz gotowe produkty takie jak tabletki, kapsułki). Na aparatach badane są zawartości substancji czynnych np. witaminy, kofeina, luteina, synefryna, karnityna oraz zanieczyszczenia np. kwasy ginkgolowe, aflatoksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy. 

Znajdują się tutaj:

 • HPLC, UHPLC, chromatograf gazowy z trzema różnymi detektorami, 
 • chromatograf gazowy i cieczowy z detektorami mas. 
 • Aparaty GCMS/MS i LCMS/MS
03

Pracownia spektroskopii

Wyposażona jest w aparaty takie jak:

 • spektrofotometr FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) (spektrofotometr w podczerwieni z transformacją Fouriera) wykorzystywany do badania tożsamości np. substratów, produktów. Wyposażony on jest w przystawkę ATR pozwalającą na bezpośrednie badanie substancji np. proszków, cieczy lub w postaci przygotowanej pastylki z KBr.
 • spektrometr ICP OES (wykorzystujący technikę atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej), który służy do badania pierwiastków metalicznych i niemetalicznych (ponad 70 pierwiastków, w bardzo szerokim zakresie stężeń: od 1 ng / ldo 1 g/l), możemy badać kilka pierwiastków w jednej próbce, bez potrzeby przełączania metod. 
 • 2 spektrometry ASA do oznaczania metali ciężkich i minerałów. Metoda ta polega na pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez wolne atomy utworzone najczęściej na drodze termicznej. Stosujemy atomizację w kuwecie grafitowej i płomieniu acetylenowo – tlenowym.
04

Pracownia Mikrobiologiczna

Ośrodek dysponuje laboratoriami mikrobiologicznymi, które dzielą się na strefy o odpowiedniej, do prowadzonych w nich czynności, klasie czystości. Klasy A do D.

W laboratoriach tych wykonywane są badania czystości mikrobiologicznej surowców, produktów gotowych, środowiska pracy (urządzenia, powierzchnie, powietrze, woda) jak i personelu. Prowadzone są również badania na obecność chorobotwórczych bakterii, grzybów i pleśni.

Materiał do badań dostarczany jest przez specjalne okienka podawcze, bez konieczności wchodzenia zlecających do strefy czystej.

Laboratoria wyposażone w wysokiej klasy sprzęt m.in. w komory z nawiewem laminarnym (pod laminarem klasa czystości A), mikroskopy, analizator DNA, mini vidas (szybki test obecności mikroorganizmów np. salmonelli czy listerii monocytogenes).

05

Pracownia badania stabilności

Badana jest tutaj trwałość produktów w różnych warunkach temperatury i wilgotności, zgodnie z obowiązującymi wymogami (np. ICH). Posiadamy 7 szaf klimatycznych nastawionych na różne warunki środowiskowe. Jedno z pomieszczeń ma możliwość ustawienia odpowiedniej temperatury i wilgotności w całej objętości. Warto zaznaczyć, że zgodnie z regułami sztuki temperatura w pomieszczeniu utrzymywana jest z dopuszczalnym odchyleniem ±2°, a wilgotność względna ±5%.

Szafy oprócz swoich podstawowych funkcji pozwalają na badania fotostabilności. Badania trwałości są bardzo istotnym elementem przy projektowaniu nowych wyrobów w celu określania okresu trwałości produktu. Ponadto pozwalają na prowadzenie ciągłych badań stabilności produktów już będących na rynku.

06

Pracownia badań aminokwasów

Wyposażona jest w analizator aminokwasów, który łączy w sobie chromatograf cieczowy z postkolumnowym reaktorem wysokotemperaturowym – szybkie przygotowanie próbek do analizy, charakterystyczna reakcja zachodzi w reaktorze. (Aparat ten umożliwia analizę aminokwasów bez specjalnego przygotowania, ponieważ reakcja zachodzi w automatycznym reaktorze, co niezwykle przyspiesza i poprawia powtarzalność analiz. Ponadto na aparacie tym można wykonać profil aminokwasów w próbce, tzn. rozkład procentowy poszczególnych aminokwasów w badanym materiale.) 

Znajdują się tutaj również 2 aparaty HPLC.

07

Sztuczny przewód pokarmowy Shime

Sztuczny przewód pokarmowy stanowi realne odwzorowanie ludzkiego przewodu pokarmowego. Pozwala przy tym wyeliminować różne zachowania, które mogą wpływać na wyniki badań, gdyby chcieć przeprowadzać je bezpośrednio na organizmie ludzkim. Wyniki badań ze sztucznego przewodu pokarmowego wiernie odzwierciedlają rzeczywistość. To idealne środowisko badawcze, dzięki któremu minimalizujemy sytuacje, w których obiektami badań są ludzie bądź zwierzęta.

Sztuczny przewód pokarmowy pozwala również niezwykle precyzyjnie określić jak różne produkty żywnościowe, suplementy diety i leki wzajemnie wpływają na swoją przyswajalność i na skład mikrobioty w jelitach. Umożliwia także analizę wpływu mikrobioty na powstanie i przebieg chorób neurodegeneracyjnych w tym choroby Alzheimera czy też Parkinsona.

08

Laboratorium tkanek

W laboratorium tkankowym prowadzimy eksperymenty in vitro z wykorzystaniem kultur tkankowych (zarówno linii pierwotnych, jak i unieśmiertelnionych), w szerokim wachlarzu, zależnym od wybranej linii, również z wykorzystaniem cytometrii przepływowej w dalszych analizach.

Szukasz zaufanego producenta dla swoich produktów lub chcesz stworzyć nowe produkty pod własną marką?