Analityka i badania

Nowoczesne zaplecze laboratoryjne i unikalne technologie badawcze

co nas wyróżnia?

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Posiadamy jeden z najbardziej innowacyjnych ośrodków badawczych branży farmaceutyków i suplementów sportowych w Europie. Wyposażony jest w ultranowoczesną aparaturę badawczą oraz wysokiej klasy urządzenia techniczne do produkcji w skali laboratoryjnej i półtechnicznej.

W Ośrodku możliwe jest także wytwarzanie produktów pilotażowych do badań klinicznych oraz do badań stabilnościowych, które pozwalają zobrazować, czy założenia przyjęte na etapie prac badawczo-rozwojowych są możliwe do przeniesienia ich do skali przemysłowej.

innowacyjne badania

Unikatowe możliwości badawcze

W naszych pracowniach prowadzimy eksperymenty:

  • z wykorzystaniem kultur tkankowych oraz cytometrii przepływowej w dalszych analizach
  • na unikatowym w skali światowej modelu przewodu pokarmowego TWIN-SHIME, który odzwierciedla pracę układu pokarmowego człowieka w każdym stanie fizjologicznym wraz z zachowaniem mikrobioty. Układ oddaje wpływ składników żywności, leków, jak i suplementów diety na mikrobiom, jak i pozwala analizować losy produktu w przewodzie pokarmowym.
  • testy na ochotnikach w dedykowanej badaniu fizjologii wysiłku fizycznego – pracowni wysiłkowej.
To tu tworzymy produkty przyszłości

Zobacz jak powstają leki i suplementy diety o najwyższej jakości

innowacje i technologie

Nowoczesne zaplecze technologiczne

Jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności są usługi świadczone przez nowoczesne Laboratoria Kontroli Jakości (mikrobiologiczne, analityczne i fizykochemiczne). Są one wyposażone w sprzęt o najwyższych standardach m. in.: aparaty do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, chromatograf gazowy GC, aparat do atomowej spektrometrii absorpcyjnej AAS, zestaw do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej TLC, aparat do badania czasu rozpadu oraz analizator rtęci.

możliwości analityczno-badawcze

Szeroki zakres testów i analiz

W skład Ośrodka Badawczo-Rozwojowego wchodzą nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie, które umożliwiają między innymi:

  • prowadzenie badań zawartości składników aktywnych, badań czystości mikrobiologicznej oraz parametrów fizykochemicznych w surowcach, półproduktach jak i wyrobach gotowych,
  • prowadzenie badań stabilności w dowolnych warunkach magazynowania,
    transfer metod analitycznych,
  • kwalifikację i weryfikację dostawców składników aktywnych.
poznaj zaplecze badawcze
Doświadczona kadra naukowa

Działalność naukowa

Kadra Ośrodka Badawczo-Rozwojowego prowadzi stałą i efektywną współpracę naukową z uznanymi ośrodkami akademickimi oraz autorytetami ze świata nauki. Wyróżnienie się na rynku farmaceutycznym i zbudowanie zaufania u Klientów końcowych jest możliwe tylko wtedy, gdy produkty wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, oraz zaspakajają je z nawiązką. Realizujemy ten cel właśnie poprzez ciągłe badania, prowadzone we współpracy ze środowiskiem akademickim.

Wyniki badań prowadzonych w ramach współpracy naukowej są wykorzystywane w produkowanych przez nas preparatach. Jest to jedna z przyczyn, dla których tak często jesteśmy o krok przed konkurencją.

Chcesz udoskonalić swoje produkty lub sprawdzić ich jakość przeprowadzając analizy badawcze?