Zostań dostawcą

Grupa Olimp Labs jest odbiorcą zróżnicowanych typów usług i produktów. Mamy wysokie wymagania, jednocześnie jesteśmy wiarygodnym i lojalnym partnerem.

nadrzędne kryterium doboru dostawców

Oczekujemy najwyższej jakości surowców i usług

Jako producent farmaceutyczny jesteśmy dużym odbiorcą surowców i substancji aktywnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości naszej produkcji oraz jej najwyższej jakości jesteśmy otwarci na współpracę z potencjalnymi producentami surowców.

zostań dostawcą olimp labs

Podstawowe zasady
polityki zakupowej

01
Nasze procesy zakupowe zorientowane są na zapewnienie optymalnych zasad współpracy, przestrzeganie dobrych praktyk zakupowych i prowadzenie działalności biznesowej z poszanowaniem lojalności i uczciwości.
02
Strony zaangażowane w proces zakupowy powinny szanować szeroko rozumianą etykę biznesową, w tym w szczególności zasadę poufności ważnych dla stron informacji.
03
Olimp Labs stawia sobie za cel utrzymywanie długoterminowych dobrych relacji. Zależy nam na współpracy z partnerami o dobrej reputacji, ceniącymi wartości zbieżne z naszą tożsamością.
04
Każdy potencjalny dostawca musi wypełnić kwestionariusz kooperacyjny dostawcy/ wytwórcy.
05
Każdy dostawca musi zagwarantować spełnienie wymogów kooperacyjnych i zapewnić możliwość długoterminowej współpracy. Wymagane jest, aby dostawca posiadał certyfikowany system jakości ISO i dobrą praktykę produkcyjną.
06
Potencjalni dostawcy powinni dostarczyć ofertę cenową z uwzględnieniem kosztów dodatkowych takich jak transport, pakowanie oraz inne dodatkowe wydatki. Ponadto oferta powinna uwzględniać jasne warunki finansowe, specyfikację techniczną, certyfikaty jakościowe, projekt umowy o współpracy, propozycję warunków współpracy.
07
Selekcji potencjalnych dostawców dokonuje Dział Zakupów. Jeśli występuje taka konieczność, przedstawiciel tego działu zwróci się z prośbą o dodatkowe informacje. Ocena potencjalnych dostawców jest prowadzona według następujących kryteriów: jakość, cena, wiarygodność, dostępność, warunki dostawy, warunki handlowe, wsparcie techniczne, dokumentacja.
08
Przesłanie kwestionariusza dostawcy/wytwórcy jest równoznaczne z akceptacją warunków współpracy z Olimp Labs.
09
Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich procesach zakupowych i w innych tematach związanych z zakupami w Olimp Labs, skontaktuj się z Działem Zaopatrzenia.
Współpracuj z nami

Dział zaopatrzenia - produkty i usługi

Jeśli jesteś przekonany o najwyższej jakości swoich produktów, surowców oraz rozwiązań, skontaktuj się z naszym działem zaopatrzenia, aby przedstawić swoją unikatową ofertę.

Od swoich dostawców oczekujemy bezpiecznych i certyfikowanych surowców. Zapraszamy do współpracy.